Man Chune Line Haru

man chune line

Friend, today I have brought a new topic for you, man chune line haru. I hope you guys like it, are you looking for nepali statusif yes then this post is for you. Don’t forget to say in the comments what you think of the nepali heart touch status given in this post. Enjoy reading the lines belowMan , Nepali Heart Touch Status

Friend, today I have brought a new topic for you, man chune line haru. I hope you guys like it, nepali heart touch status.
man chune line haru
Ājakō dina jiu kē thāhā bhōlikō dina hōlā yā nahōlā.
Bēlā bēlākō kurāhō āja timrō samaya cha uda bhōli mērō samaya āyō bhanē uḍāī dinē chu.
My life did not begin with you, But I wish my life should end with you.
Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections.
Friend, today I have brought a new topic for you, man chune line haru. I hope you guys like it, nepali heart touch status.
man chune nepali status
Kasailē bhanē malāī timi dhērai pariwortan bhayeko chhau bhani mailē bhanē maānchēkō hisābalē jiuna chāḍī diye bhanēra.
Afsos ta 😔 yō kurākō lāgyōki, uslāī 👧 alikati pharaka pani parēna mērō kami kō? 
Take me by the hand and tell me you would take me anywhere.
I don’t care, whether it is a selfie or a belfie – any photo that has you in it, makes me go crazy. I love you.
Friend, today I have brought a new topic for you, man chune line haru. I hope you guys like it, nepali heart touch status.
best man chune line
Sabai kurā kitāba bāṭa sikidaina kēhi kurā haru jindagi bāṭa pani sikinchha.
Mērō dill mā ❤ katimāyā thiyō unlē jānēkō bhaē kē hunēthiyō ra, mailē 👦🏻 māgēkō thiē bhagwāna 🔱 saṅga, unlēpani māgdēkō 🔱 bhayē kē hunēthiyō ra. 

man chune line haru

A simple ‘bye’ could make us cry, a simple ‘joke’ could make us laugh and a simple ‘care’ can make us fall in love.
It’s sad how people become what they had promised they never will.
Friend, today I have brought a new topic for you, man chune line haru. I hope you guys like it, nepali heart touch status.
Manlē hārēnau bhanē ēkadin awose jitnēchau.
Kasailē bhanē timrō ākhā dhērai sundar chan bhanēra, mailē bhanē jharīpachikō mausama sudara dēkhincha bhani.
Pain is the only thing that’s telling me I’m still alive.
Here you can find 30 Best Attitude Status for Whatsapp.
Friend, today I have brought a new topic for you, man chune line haru. I hope you guys like it, nepali heart touch status.
Khusichu ma kinaki malai sapnākō bhandā āafnō mānchēkō chinta chha.
Mata banēkai thiyē khatama hunakō lāgi, timīlē chōḍēra jānu ta bahānā bhaihālyō.
A relationship is only made for two….but some just forget how to count.
Life is like a roller coaster.It has is up’s and down’s but it’s up to weather to enjoy the ride or not.
Friend, today I have brought a new topic for you, man chune line haru. I hope you guys like it, nepali heart touch status.
Sōca brānḍēḍ hunu parcha kapaḍā haina.
Dhērai ēklai banāidiyēu malāī āphnō mānchēlē, samajamā āayeko chaina narāmrō mahu ki kismata hō?
If you’re single, focus on being a better you instead of looking for someone better than your ex. A better you will attract a better next.
Never reply when you are angry. Never make a promise when you’re happy. Never make a decision when you are sad.

Nepali heart touch status

Friends, how do you feel about today’s status? I fully hope you are having fun. If you like it, don’t forget to share it with your friends.

Friend, today I have brought a new topic for you, man chune line haru. I hope you guys like it, nepali heart touch status.
Jindagīmā yestō mānchēlāī māyā gara jaskō anuhāra bhandā dill sundara hōs.
Kimat dubai kurākō dinu parcha, yā bōlēpani yā nabōlēpani.
Nothing ever happy like you imagine it will.
weak people revenge, Strong people forgive, Intelligent people, ignore
Friend, today I have brought a new topic for you, man chune line haru. I hope you guys like it, nepali heart touch status.
Malāi kunai pharaka pardaina cāhē u dhani hōs yā gariba, sācō mānchē tyō hō jō huncha dill kō najdika.
Dimāga jahilēpani kunaipani cunautī kō sāmnā garnāle dhērai buddimānī huncha.
There are two type if pains, one that hurts you and another that changes you
Hate is like acid. It damages the vessel in which it is stored and destroys the vessel in which it is poured.
Khusīkō kunai bāṭō hudaina khusi rahanunai bāṭō hō. 
Jeewan uskō sudarinēcha, jaslē āakhā banda hunu bhandā pahilā āafnō ākhā khōlnē cha.
Loneliness is the human condition. No one is ever going to fill that space.
I won’t leave a note for anyone to find tomorrow they will know what I’ve done here tonight.
Kunai tarāju hudaina sambandhamā tyō ta bewohāra lē thāhā huncha kati māyācha bhani.
Mānchē haru ājakal dhērai titō bōli bōlchan tara mailē miṭhō bōli bōlna chāḍēkō chaina.
I want to say I deserve better and mean it. I want to say I give up and believe it. I want to say I’m moving on and do it.
Success means having the courage, the determination, and the will to become the person you believe you were meant to be.
धेरै कुरा हरु सोच्नु पर्छ बोल्नलाई किनकि दुनियामा अब दिल ले हैन दिमागले सम्बन्ध निभाईनछ । 
मान्छे भन्छन चाड पर्व हरु फिका पर्दै गकाछन् तर असल कुरा यो होको मान्छे हरु फिका पर्दै गकाछन् ।
First time I cut was just to feel the pain, Strange because I didn’t feel a thing.
Time decides who you meet in life, your heart decides who you
आजको समय ⏱️ तिम्रो 👦🏻 छ होला एस्को मतलब यो हैनकि भोलिको समय ⏱️ पनि तिम्रो 👦🏻 हो ।
तिमीलाई डुबाउन यस्ता मान्छे हरु बसेको होलान , जस्लाई तिमीले पौडीन सिकाको होलाऊ ।
want in your life,  but you behaviors decide who will stay in your life…
I hate being broken I hate that I cannot go back.

Final words: Man chune line, I hope you enjoyed reading this post. If you like Nepali hearts touch status, please share it with your friends and give them a chance to read it. Write your suggestions in the comments. (top 50+ man chune line)

  1. Nepali attitude status
  2. nepali love shayari

1 COMMENT

Leave a Reply